Modyul 5 ang pagdating ng mga kastila

Nang sinakop ito ng mga Turkong Ottoman tanging ang mga Italyanong mangangalakal ang pinayagan na makadaan at makipag-ugnayan sa mga mangangalakal na Asyano.Mga Dahilan na Nagbunsod sa mga Kanluranin na Magtungo sa Asya Ang Mga Krusada na naganap mula 1096 hanggang 1273.

Hindi man lubusang nagtagumpay ang krusadang ito, marami ring mabuting naidulot ito, nagkaroon ng ugnayan ang mga Europeo sa Silangan at nakilala nilaang mga produkto ng Silangan tulad ng pampalasa, mamahaling bato, pabango, sedang tela, porselana,prutas at iba pa na nakabighani sa mga Europeo.

Sa pamamagitan nito nababatid ang mga bansang palaasa 19. Isa-isahin natin ang mga pangyayaring naganap at nagbigay daan sa pagdating ng mga Europeo sa Asya.

200 UNANG YUGTO NG KOLONYALISMO AT IMPERYALISMO SA TIMOG AT KANLURANG ASYA (16-17 SIGLO) PAGSUSURI SA TEKSTO Bago ang pagtuklas at pananakop may ugnayan ng nagaganap sa mga Europeo at mga Asyano.

Magandang negosyo ang mga pampribadong paaralan na napagkukunan ng buwis ng pamahalaan D. Alin ang mas angkop na gamitin sa isang video conferencing. GAWAIN BLG.2: IMPERYO KO…………i-TAPAT MO SA REHIYON KO! Bago natin suriin ang dahilan at paraan ng unang yugto ng imperyalismo at kolonyalismong naganap sa Timog at Kanlurang Asya, iyo mo 199 nang sagutin ang tanong na nasa unang kolum. Maaari mong balikan ang mga kasagutan at katanungan na iyong nabuo sa unang bahagi ng modyul na ito upang malaman kung tama ito at nasagot ang iyong mga naunang katanungan.

Pinalalaki nito ang opurtunidad ng mga tao na mangibang bansa. Bakit sinasabing ang kalakalan ay mahalagang susi sa pagkakaisa ng mga Asyano? Dahil dito ay nagtutulungan ang mga magkakaratig bansa sa Asya B. * PANUTO: Ihilera ang imperyo ayon kinabibilangan nitong rehiyon sa Asya at pagkatapos ay bumuo ng dayad upang mapag-usapan at masuri ang naging sagot. Imperyong Hittites Indo-Aryan Imperyong Maurya Imperyong Persian Imperyong Macedonian Imperyong Mogul 198 Source: 1._____________________ 2._________ ____________ 3._________ ____________ PAMPROSESONG TANONG 1._______________ 2._______________ 3._______________ 1. Sa ikalawang kolum ikaw ay bubuo ng mga mahahalagang tanong. Maaaring nagtataka ka kung bakit maraming Europeong bansa ang nakasakop sa mga bansa sa Asya.

Leave a Reply